w

Instalacje fotowoltaiczne – energia ze słońca

Energia promieniowania słonecznego należy do odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że jej wykorzystanie nie wiąże się z powstaniem długotrwałego deficytu. Energia słoneczna jest również najbardziej dostępnym źródłem „zielonej” energii. Do przetwarzania energii solarnej na elektryczną używa się technologii zwanej fotowoltaiką. Jak wygląda system fotowoltaiczny, do czego służy i jakie są korzyści z posiadania przydomowej elektrowni słonecznej?

System fotowoltaiczny

Przydomowa elektrownia słoneczna to nic innego jak system fotowoltaiczny. System składa się z kilku podzespołów. Najważniejsze i jednocześnie najdroższe są panele fotowoltaiczne. Pojedynczy panel składa się z krzemowych ogniw fotowoltaicznych połączonych półprzewodnikami w moduły. Ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego ulegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, co prowadzi do wytworzenia prądu stałego. Drugim ważnym elementem jest falownik (inwerter), który przekształca powstały prąd stały w prąd o natężeniu zmiennym i przesyła go do sieci zasilającej gospodarstwo domowe. Dodatkowymi elementami systemu są bezpieczniki, przełączniki i okablowanie. Prawidłowo zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest praktycznie bezobsługowa.

Dowiedz się jak budować instalacje fotowoltaiczne: http://www.prosument-oze.eu/instalacje-fotowoltaiczne.html

Produkcja energii

Prąd wytwarzany w instalacji fotowoltaicznej, dzięki temu, że ma nieznacznie wyższą częstotliwość niż prąd z elektrowni, jest zużywany w pierwszej kolejności. W przypadku gdy produkcja prądu z instalacji jest niewystarczająca, niedobór uzupełniany jest z zakładu energetycznego. W przypadku produkcji nadwyżek prądu, można go odsprzedać do elektrowni po cenie gwarantowanej i wyższej niż cena rynkowa.

Jak sprzedawać nadwyżki energii?

Sprzedaż nadwyżek energii z przydomowych instalacji OZE nie wymaga zakładania działalności gospodarczej ani uzyskiwania koncesji na sprzedaż prądu. To duże ułatwienie dla prosumentów, czyli osób które są jednocześnie konsumentami i producentami energii elektrycznej. W celu sprzedaży nadwyżek prądu należy podpisać umowę z zakładem energetycznym oraz założyć licznik dwukierunkowy. Licznik ten zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz tą pobraną z sieci. Podczas rozliczania energii elektrycznej netto (net marketing) różnicę między energią zużytą i wprowadzoną do sieci rozlicza się w systemie półrocznym. Sprzedaż nadwyżek prądu odbywa się po cenach gwarantowanych i wyższych niż rynkowe.

Systemy fotowoltaiczne są coraz częściej spotykane na dachach polskich domów. Nowoczesne budownictwo oraz większa świadomość konsumentów sprzyjają korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.

Originally posted 2016-04-11 07:10:27.

mossmoss

Leon i Matylda upiększą twój dom

domowa szklarnia ikea

Domowa szklarnia IKEA