w

Jakie znamy rodzaje ogrodów?

Rolnik i ogrodnik uprawiają zarówno rośliny, ale gdy pierwszy stosunkowo mało gatunków uprawia prostymi sposobami na otwartych polach, to drugi, mający do czynienia z bardzo wieloma gatunkami, gromadzi je po ogrodach, ażeby sobie ułatwić ich pielęgnowanie i hodowlę, mającą różne użytki na celu.

Według użytku do jakiego się nadają rośliny przeważnie lub wyłącznie w jakimś ogrodzie hodowane, rozróżniamy trzy główne rodzaje ogrodów; ozdobne, warzywne i owocowe, które ze względu na specjalne gałęzie hodowli jeszcze dalej można po dzielić. Podziały te są jednak więcej teoretyczne, w praktyce bowiem mamy najwięcej ogrodów, obejmujących prócz roślin realny pożytek dających, także rośliny ozdobne.

ogrody-ozdobne

Ogrody ozdobne przeznaczone są do hodowli roślin, zdobiących kwiatami, albo swoją postacią i mogących być roślinami zielonymi albo drewniejącymi (krzakami i drzewami).

Gdy ogród zwykle nie wielki, obejmuje tylko same kwiatowe rośliny, czyli, jak zwykle się mówi «kwiaty», nazywanym bywa ogrodem kwiatowym, albo kwietnikiem, zwykle jednak, gdy ogród nie za mały, do kwiatów dołączają ozdobne krzewy i nawet drzewa.

Do kategorii ogrodów ozdobnych należą parki, w których trawniki, krzewy i drzewa odgrywają główną rolę, z uwzględnieniem jednak wszelkiego rodzaju roślin ozdobnych, do tego stopnia, że park niekiedy przechodzi w bliskości domu mieszkalnego, willi, lub pałacu, w prawdziwy ogród kwiatowy.

Ogrody warzywne służą do hodowli wszelkiego rodzaju warzyw, często w połączeniu z hodowlą jagód i karłowo lub szpalerowo prowadzonych krzewów i drzew owocowych. Ogrody owocowe czyli sady, obejmują tylko krzewy i drzewa owocowe. Z powyżej przytoczonych głównych rodzajów ogrodów, zakładać i utrzymywać parki mogą tylko ci, którzy mając wielkie

Majątki, nie potrzebują ograniczać się w wydatkach, ani skąpić z przestrzenią i mogą przeznaczać większe obszary gruntu, dla samej tylko przyjemności. Takich jest jednak stosunkowo niewiele, większość bowiem, pomimo zamiłowania do ogrodowego piękna, liczy się z wydatkami i jeżeli posiada większy ogród, stera się mieć z niego dochody.

Wprawdzie parki mogą dawać także jakieś, wydatków jednak nigdy nie pokrywające dochody, jeżeli się w nich zbiera siano i oblicza jego wartość, jeżeli zarośla i klomby składają się nie tylko z dzikich drzew, ale także z drzew i krzewów owocowych, jeżeli staw lub sadzawka są zarybione, ale właściwie dochodowymi, realne pożytki dającymi, są tylko ogrody warzywne i sady, racjonalnie prowadzone z ścisłym uwzględnieniem zapotrzebowania.

Mnóstwo ludzi żyje tylko z ogrodów warzywnych, we wielu miejscach głównym dochodem mniejszych właścicieli ziemi, są sady, uzasadnione więc jest przypuszczenie, że chociażby ogród warzywny lub sad nie był założony z wyłącznym celem sprzedaży produktów, to przy umiejętnym i starannym prowadzeniu, może dawać nawet Pokaźne dochody w okolicach, gdzie jest odbyt na lepsze jarzyny lub szlachetniejsze piękne owoce.

Ogrody ozdobne mogą w bliskości wielkich miast dawać również dochody, jeżeli są odpowiednio do tego celu urządzone, w ogóle jednak są ogrodami dla przyjemności, tym bardziej cennymi, że są ogrodami dla najróżniejszych stanów i stopni majątkowych. Ogród kwiatowy może mieć tak samo wielki pan, posiadacz wielu tysięcy hektarów ziemi, jak i mały właściciel, liczący swą posiadłość na hektary, a nawet na ary, oficjalista prywaty na wsi lub urzędnik, najmujący na przedmieściu mieszkanie ogródkiem przed domem.

Oprócz przytoczonych głównych rodzajów ogrodów bywają różne kombinacje, łączące te różne rodzaje ze sobą, jak np. ogród kwiatowy przechodzi nieznacznie w ogród warzywny grzędami kwiatów koło głównych ścieżek albo rozszerzając się trawnikami i przybierając grupy krzewów i drzew staje się parkowatym; ogród warzywny staje się razem owocowym, jeżeli ściany do niego przylegające lub go otaczające obsadzone są szpalerami wina, brzoskwiń lub gruszek albo jeśli wśród grządek z warzywami rozrzucone są z rzadka drzewa owocowe, szczepione na podkładkach, ograniczających rozwój ich koron i t. p. Ponieważ ogrody ozdobne są najpowszechniejszym rodzajem ogrodów, przeto od nich zaczniemy.
źródło: OGRÓD KWIATOWY I DRZEWA OZDOBOWE, Władysław Tyniecki  (1912)

Originally posted 2016-11-02 19:29:41.

Grunty i gleby do ogrodu

Czym są zdjęcia makro i jak robić je poprawnie?