w ,

Sprzedawaj przetwory z własnej uprawy bez rejestrowania firmy

Od początku roku chcący sprzedawać przetwory z plonów własnych działek i ogródków mogą to robić bez rejestracji działalności gospodarczej. Do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw dodany został punkt  1c do art. 20 ustawy o PIT, o: przychodach ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i  zwierzęcych,  które  pochodzą  z  własnej  uprawy, hodowli  czy  chowu.

Do tej pory bez zakładania działalności gospodarczej można było sprzedawać wyłącznie własne produkty nieprzetworzone, czyli np. warzywa, owoce czy zioła z własnej działki bądź sadu. Teraz, dzięki zmianie przepisów, lista poszerza się o wszystkie produkty żywnościowe wytwarzane we własnym zakresie z własnych surowców.

Działkowców interesuje przede wszystkim możliwość sprzedaży przetworów owocowo-warzywnych, od konfitur czy kompotów po sosy, pasty czy kiszonki. Uprawiający zboża lub hodowcy zwierząt mogą na tych zasadach sprzedawać także pieczywo, nabiał, miód czy mięso i wędliny.

Na własnych produktach będzie można zarabiać bez konieczności rejestrowania działalności, ale sprzedaż będzie obłożona podatkiem. Gotowe przetwory będzie można sprzedawać wyłącznie do rąk ostatecznych konsumentów, a więc np. na targach czy czy jarmarkach żywnościowych organizowanych w miastach.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby spieniężyć własne przetwory, soki, miody, sery czy pieczywo?

  • sprzedający je nie może być przedsiębiorcą;
  • sprzedaż musi być dokonywana bezpośrednio do konsumentów, a więc nie może ona być wykonywana  na rzecz przedsiębiorców, osób  prawnych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • sprzedaż musi następować w miejscu przetworzenia produktów albo w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, tj. na targowiskach (za wyjątkiem wnętrz budynków i ich części);
  • w proces przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych nie mogą być zaangażowane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy innych o podobnym charakterze;
  • obowiązek posiadania w miejscu sprzedaży jej ewidencji, prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy, zawierającej co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu i przychód narastająco od początku roku.

Źródło: EurofundsNews

Originally posted 2016-02-15 11:53:59.

Napisane przez Redakcja

3 komentarze

Dodaj odpowiedź
  1. wędzę sery zakupione w sklepie. rozmaicie przyprawiam ich i wędzę. Robię to na potrzeby swoje i swoich bliskich. wszystkim bardzo smakuje to co wytwarzam i wręcz zamawiają na swoje potrzeby.

    jak mogę z tego procederu uczynić legalne źródło dochodu???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jak kupować meble ogrodowe?

Luty w ogrodzie: sekatory w dłoń!