w ,

Jak zwiększyć żyzność gleby?

żyzność gleby

Stan ziemi w Polsce systematycznie ulega pogorszeniu. Problem dotyczy zarówno terenów upraw rolniczych, jak i przydomowych ogrodów i działek.

Przyczyny systematycznego pogarszania się stanu ziemi

Żyzność gleb spada m.in. przez stałe uprawianie tych samych roślin na tym samym miejscu. Przyczyną osłabienia właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych gleb jest brak nawożenia organicznego oraz nadmierne stosowanie środków chemicznych. Pierwiastki promieniotwórcze, związki chemiczne i mikroorganizmy zanieczyszczają ziemie. – Zużycie nawozu w Polsce kształtuje się na poziomie około 130 kg czystego składnika, czyli azotu, fosforu, potasu na hektar – mówi Michał Paca, ekspert do spraw gospodarki odpadami.

Sposoby zwiększenia żyzności gleby

Właściwe zabiegi agrotechniczne mogą powstrzymać degradację warstw ziemi. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie do jej warstw próchnicy, która pozytywnie wpływa na zdolności sorpcyjne gleby i ma stymulujący wpływ na rozwój roślin. Przywraca urodzajność glebom o różnym stopniu zdegradowania. Jej obecność świadczy o dominacji pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

Źródłem próchnicy są nawozy, które występują w przyrodzie bądź są produkowane przez naturę, np. kompost lub obornik. Rolnicy, którzy stosują obornik, powinni po nawiezieniu go na glebę wykonać orkę „w ostrą skibę” (najgłębszy sposób uprawy roli). Umożliwi to zachodzenie penetracji powietrzem intensywnie w głąb ziemi. W wyniku czego korzystne przemiany w glebie będą szybsze i bardziej efektywne, ponieważ tlen jest niezbędnym składnikiem do przekształcenia zawartych w oborniku związków. Ważnym czynnikiem kształtowania żyzności gleb jest prawidłowy płodozmian. Płodozmian poprawia urodzajność gleby i pozwala zachować jej żyzność na wysokim poziomie. Pełni dwie funkcje – nawozową i sanitarną. Funkcja nawozowa kształtuje bilans materii organicznej i azotu w glebie. Funkcja sanitarna polega na zredukowaniu rozwoju chorób i szkodników oraz reguluje zachwaszczenie.

Originally posted 2016-03-10 09:41:34.

Przygotowania do sezonu – nastrojowe dekoracje na taras i do ogrodu

Uprawa bez słońca? Designerzy znaleźli rozwiązanie