w

Wybór miejsca na ogród (cz. 1)

wybor-miejsca-na-ogrod

Powodzenie ogrodu zależy w pierwszym rzędzie od miejsca,w jakim został założony, a stosuje się to szczególnie do mniejszych ogrodów i ogródków, w których czy to wystawność, czy położenie, czy wreszcie otoczenie, daleko wybitniej wpływa na
ogólne powodzenie, niżeli w wielkich ogrodach lub parkach, gdzie umiejętnie wykształcony ogrodnik czy inżynier ogrodowy,
układając plan ogrodu, może go tak urządzić, że owe partie.

Ujmujące tylko części obszaru przyszłego ogrodu, a mające niekorzystną wystawność, położenie lub otoczenie, mogą być jeszcze
wyzyskane i razić oka nie będą. Do tego jeszcze trzeba uwzględnić, że właściciele takich dużych ogrodów lub parków, rozporządzając zwykle większymi funduszami, nie cofną się najczęściej przed większymi nawet wydatkami na ulepszenia, mogące złagodzić i nawet usunąć zupełnie pewne z niedogodności, przykazanych do obranego miejsca.
Nie zawsze jednak możemy wybierać sami miejsce na ogród czy ogródek, tylko musimy je przyjąć tak, jak jest. Jesteśmy wtedy w przymusowym położeniu i rzeczą ogrodnika, czy właściciela samego, zajmującego się urządzeniem ogrodu czy ogródka,
Jest dobranie takich gatunków roślin, które by w danych mniej korzystnych warunkach mogły jeszcze dobrze rosnąć, dając pożytek lub przyjemność.
Jeżeli możemy wybierać, natenczas najkorzystniejszym pod mniejsze ogrody będzie miejsce równe albo lekko ku wschodowi
lub południowi nachylone, od tych stron nie zacienione, osłonięte zaś od północy i zachodu budynkami, lasem lub wzgórzem, które w drugiej połowie popołudnia mogą nawet cień rzucać na płaszczyznę ogrodu.

Mniej korzystną jest wystawność zachodnia, wbrew bowiem bardzo rozpowszechnionemu mniemaniu stoki zwrócone ku zachodowi prędzej i głębiej wysychają i rośliny w czas posuszny więcej tu cierpią, niżeli na wystawnościach wschodnich lub nawet czysto południowych, co tern wytłumaczyć można, że miejsca po południu otrzymujące skośne, a więc mniej grzejące promienienie słoneczne, albo nawet ocienione, obficiej korzystają z rosy pod wieczór padającej, niżeli miejsca nachylone ku zachodowi, oświecane słońcem do samego zachodu.
Miejsca zewsząd ocienione nie nadają się na ogrody, szczególnie jeśli są wilgotnawe lub wilgotne, bo wtedy ani dobrych jarzyn i owoców, ani też kwiatów obficie kwitnących nie można się dochować.
Za położeniem lekko stoczystym przemawia wzgląd na rośliny, które tutaj obficiej korzystać mogą z promieni słonecznych, do czego przyłącza się jeszcze i ta okoliczność, że na części niższej, gdzie wilgoć dłużej w ziemi się trzyma, uprawiać można rośliny więcej wilgoci potrzebujące, gdy na części wyższej prędzej podsychającej pomieszczać można rośliny, zadowalające się mniejszym stopniem wilgotności gruntu, albo też głębiej korzenie zapuszczające. Na dosyć nawet stromych stokach można, jeszcze mieć wcale piękne ogrody, jeżeli potworzymy terasy o powierzchniach ile możności poziomych, ażeby w razie ulewy nie powstawały żłoby i wyrwy; pamiętać jednak należy o tym, iż tarasowanie stoków jest robotą zawsze kosztowną i nie zawsze opłacającą się, jeśli ogród ma dawać dochód.

Dla ogrodów warzywnych najlepszem będzie zawsze położenie równe, albo lekko tylko stoczyste, gdy położenia więcej nachylone nadają się lepiej na ogrody owocowe.
Przy wyborze miejsca na ogród należałoby jeszcze uwzględnić wodę, ażeby w razie potrzeby mieć jej dostateczną ilość do podlewania, co szczególnie ważne dla ogrodów kwiatowych i warzywnych, a nawet nie jest bez znaczenia dla ogrodów owocowych.

Wziąwszy, źe dane miejsce można by użyć na założenie ogrodu, pozostaje nam jeszcze bardzo ważne zadanie, a tem jest zbadanie gruntu, przede wszystkim tej jego warstwy, zwanej glebą, w której rośliny rozpuszczają korzenie. Wprawdzie staranną uprawą możnaby na każdym niemal gruncie, byle ten nie był skałą lub nie był zabagniony, urobić z czasem dobrą glebę, ale poprawa taka wymaga czasu i pociąga za sobą czasem bardzo znaczne koszta; najkorzystniej więc będzie, jeżeli grunt obrany na ogród posiada już własności, przy odpowiedniej uprawie zapewniające pomyślny rozwój roślin, które następnie mają na nim rosnąć. Własności te zależą w pierwszym rzędzie od rodzaju gruntu, co też poznać należy.

Źródło: Ogród kwiatowy i drzewa ozdobne. Władysław Tyniecki (1912)

Originally posted 2016-01-02 14:28:56.

Projekty ogrodów

Prace ogrodowe w styczniu

Prace ogrodowe w styczniu