w

MŚ: polowania w rezerwatach są dopuszczalne

Ministerstwo Środowiska informuje, że polowania i odstrzały redukcyjne to dwa odrębne rodzaje działań. Dopuszczenie w planie ochrony możliwości prowadzenia na obszarze rezerwatu przyrody Las Warmiński odstrzałów redukcyjnych nie oznacza możliwości prowadzenia na tym obszarze polowań.

Zalecenie Ministerstwa Środowiska dotyczące wprowadzenia zmian, polegających na dopuszczeniu możliwości ograniczonego odstrzału jeleniowatych, ma charakter fakultatywny. Odstrzał, może być podjęty jedynie wówczas, gdy wynika to z realizowanych celów ochrony przyrody na terenie rezerwatu i powinien być poprzedzony wnikliwą analizą uwarunkowań ekologicznych.

W rezerwatach przyrody zabrania [1] się m.in. chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt oraz polowań. Jednak już w tym samym przepisie [2] wyraźnie dopuszczono wyznaczenie w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody obszarów, na których wykonywanie polowanie nie będzie zabronione. Ponadto [3] wyraźnie wskazano, że ww. zakazy nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych.

Ustawa Prawo łowieckie zakłada również [4], że rezerwaty przyrody lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania, wchodzą w skład obwodów łowieckich. W parkach narodowych i rezerwatach [5], mogą być prowadzone odstrzały redukcyjne zwierząt łownych, przy czym wówczas odstrzały te odbywają się na zasadach określonych w ustawie i zgodnie z obowiązującymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji. Dopuszczenie wykonywania takiego działania poprzedzone jest rzetelną analizą, opartą na danych inwentaryzacyjnych i zachodzi tylko wówczas, jeżeli jest to zgodne z realizacją celów ochrony przyrody.

W ostatnich latach, także za rządów PO-PSL, dopuszczono możliwość wykonania działań ochronnych polegających na redukcji zwierząt w 13 rezerwatach na terenie całej Polski. Takie działania miały również miejsce m.in. w Kampinoskim Parku Narodowym. Tylko w ramach prowadzenia zadań ochronnych w 2014 roku w KPN odstrzelono 100 saren, 25 jeleni i 400 dzików.

Podstawa prawna:

[1] w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

[2] art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody

[3] w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody

[4] art. 26 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie

[5] zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

Bombki techniką karczochową

rój pszczół

Rój pszczół – do kogo zgłosić się po pomoc, co robić, a czego nie?