w

Przegląd pszczół i karmienie zimowe – sprawdź, jak przeprowadzić prawidłowo

pszczelarstwo, pszczelarz, hodowla pszczół

Pszczoły potrzebują regularnej opieki ze strony bartnika. W przeciwnym razie ryzyko, że zaczną chorować, wyroją się albo nie przygotują wystarczającej ilości zapasów, by przetrwać całą zimę, jest duże. Konieczną czynnością jest więc cykliczny przegląd pszczół. Na czym polega i jakie jeszcze działania musi podjąć bartnik przed zimą? Czytaj dalej.

Spór o początek sezonu pszczelarskiego

Pszczelarze mają różne zdanie na temat tego, kiedy oficjalnie rozpoczyna się sezon pszczelarski. W końcu opieka nad pszczołami jest procesem ciągłym. Można jednak przyjąć, że każdy kolejny sezon rozpoczyna się tuż po ostatnim miodobraniu poprzedniego. W niektórych pasiekach, zwłaszcza stacjonarnych przyjmuje się, że jest to koniec lipca. W pasiekach wędrownych natomiast połowa września. W tym czasie należy dokonać przeglądu pszczół.

Na czym polega przegląd?

Mówiąc najprościej, przegląd pszczół po ostatnim miodobraniu polega na pozostawieniu w gnieździe właściwych plastrów, w których rodzina pszczela będzie zimować. Ilość plastrów szacuje się na podstawie siły rodziny. Do zimowania najlepiej sprawdzają się plastry odbudowane w tym samym roku, ale już przeczerwione. Mają lepsze właściwości termiczne, a w dodatku nie zawierają tak dużych ilości patogenów, co plastry wielokrotnie przeczerwiane, używane przez 2-3 lata. Jeśli przegląd jesienny jest prowadzony późno, to do rodziny można podać kilka ramek z przygotowanym pokarmem, do czego można wykorzystać odkłady pszczele powstałe w tym samym roku. Jeśli jednak okaże się, że rodziny są bardzo spracowane, to rozsądnym działaniem jest ich połączenie. Przy okazji można także wymienić matki.

pszczelarstwo, pszczelarz, hodowla pszczół

Łączenie pszczół – metoda na gazetę

To jeden z najprostszych sposobów na łączenie rodzin. Korpusy z rodzinami przeznaczonymi do połączenia zestawia się na sobie, przedzielając je jedynie arkuszem gazety, który można lekko zmoczyć, a także wykonać w nim 1-2 mm otwory. Owady stopniowo zgryzając papier i wyrzucając go przed ul, przy okazji mieszają się i łączą. W takiej rodzinie pozostaje też tylko jedna matka. Końcowym etapem układania gniazda pszczół będzie zmiana położenia plastrów w korpusach tak, by gniazdo przeznaczone do zimowli nie było zbyt obszerne.

Preparaty lecznicze

Kiedy zakończymy układanie gniazda na zimę, czas przystąpić do leczenia. Po wykonaniu ostatniego miodobrania można wykorzystać preparaty chemiczne. Należy zawsze stosować je zgodnie z etykietami, by były bezpieczne zarówno dla zdrowia, jak i dla opiekunów. Przeprowadzenie leczenia po ostatnim miodobraniu jest także najbezpieczniejsze dla konsumentów, gdyż dużo czasu pozostaje do gromadzenia miodu w kolejnym roku. Wśród preparatów leczniczych stosowane są te zawierające amitrazę i flumentrynę, pomocniczo także te zawierające tymol. Część pszczelarzy ceni sobie wykorzystanie kwasów organicznych, w tym bardzo popularnego kwasu szczawiowego. Skuteczny w niszczeniu osobników Varroa destructor skrytych pod zasklepem komórek z larwami jest kwas mrówkowy. Jego użycie musi być jednak ściśle kontrolowane, by kwas nie zaszkodził pszczołom. Aplikacja większości środków leczniczych także wymaga wglądu do ula i postępowania zgodnie z zaleceniami producentów leków.

Karmienie zimowe pszczół

Podawanie pszczołom pokarmu to niezwykle istotny obowiązek w czasie prowadzenia pasieki. Kiedyś było ono kończone 10 września, dziś przesuwa się ku jesieni. W wielu pasiekach karmienie zimowe pszczół kończy się u progu października. Zmianie uległa także ilość podawanego pokarmu. Pszczoły są bardziej miodne, ale też wymagają podania większej ilości pokarmu. Za bezpieczną miarę przyjmuje się 15-20 kg pokarmu dla każdej pszczelej społeczności ze standardową siłą.

Czym i jak karmić pszczoły?

Wciąż w pasiece często wykorzystywany jest cukier. Na jego plus przemawia cena, na minus dodatkowy nakład pracy związany z jego przygotowaniem. Właśnie dlatego część pasieczników decyduje się na karmienie zimowe pszczół poprzez podanie gotowych pokarmów np.: syropów. Zakarmienie nimi następuje szybko, a sama kompozycja cukrów jest odpowiednio dobrana do potrzeb owadów.

Bywa i tak, że w niesprzyjających warunkach atmosferycznych konieczne jest interwencyjne dokarmienie pszczół wiosną. Wtedy dobrym wyborem są ciasta. Porcje ważą zazwyczaj 1-2,5 kg i pozwalają owadom dotrwać do wiosny lub choć do dnia, w którym pszczelarz będzie mógł podać rodzinie plaster z zapasami.

Bez względu jednak na wybór pokarmu, konieczną czynnością jest wgląd w gniazdo, by dokonać kontroli zapasów zimowych u pszczół. Nad miejscem, w którym wiąże się zimowy kłąb do górnej belki najwyższej ramki, powinno być 15-17 cm złożonego pokarmu. Skrajne ramki najlepiej, kiedy są wypełnione całkowicie zimową paszą. Jeśli zaniechamy kontroli zapasów zimowych u pszczół, niektóre rodziny mogą umrzeć śmiercią głodową.

Pasieka dobrze przygotowana do zimy

Regularne wizyty w pasiece, wykonywanie przeglądów pszczół czy układanie gniazda pszczół na zimę to czynności należące do obowiązków każdego pszczelarza. Tylko dzięki dbałości o pasiekę można bowiem osiągnąć cele i cieszyć się rozwojem swojego gospodarstwa.

Jeśli szukasz sprzętu i artykułów pszczelarskich, które ułatwią Ci prowadzenie twojej gospodarki pasiecznej, to znajdziesz je na stronie: https://lyson.com.pl/


  1. Roboty koszące – czy są warte zakupu?
  2. Oczko wodne w ogrodzie
  3. Własne warzywa na balkonie – to łatwe i przyjemne!

Originally posted 2019-07-25 16:03:14.

pasieki w mieście, pszczoły w misęcie

Pasieki w mieście pojawiają się coraz częściej na dachach budynków i w parkach logistycznych

Książka, po której poczujesz zew grzybobrania