w , ,

Papierowe butelki i tubki kosmetyczne? To możliwe!

Papierowe butelki i tubki kosmetyczne? To możliwe! L’Oréal umożliwia konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych

Kupując kosmetyki, polscy konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy opakowanie jest przyjazne dla środowiska. Jak pokazała najnowsza ankieta przeprowadzona na zlecenie Polskiego Związku Kosmetycznego przez TestMeToo[i] – 79% respondentów deklaruje, że robi to zawsze lub często. Ponadto ekologiczne aspekty kosmetyku stają się dla nich ważniejszą cechą niż cena.

L’Oréal dąży do poprawy profilu środowiskowego lub społecznego 100% swoich opakowań do końca 2020 r. 58% nowych lub odnowionych produktów wprowadzonych na rynek w 2018 r. miało ulepszony profil środowiskowy dzięki opakowaniom przyjaznym dla środowiska. Na przyszły rok firma zapowiedziała wprowadzenie na rynek produktów do pielęgnacji skóry w innowacyjnym opakowaniu na bazie papieru.

W dobie kryzysu klimatycznego coraz bardziej popularne jest hasło „zero plastiku”, a liczne inicjatywy nawołują do całkowitego zaprzestania jego użycia na rzecz innych materiałów. Winiąc plastik za całe zło, zapominamy, że nie da się funkcjonować w dzisiejszym świecie bez tworzyw sztucznych. Plastik jest m.in niezbędnym składnikiem wielu urządzeń medycznych, chroni inne produkty przed zepsuciem, a jako surowiec jest nie tylko wytrzymały i szczelny, ale także tani.

Największym odbiorcą tworzyw sztucznych w Polsce jest sektor opakowań, który wykorzystuje 32,5% wyprodukowanego plastiku[ii]. W 2017 roku masa opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek wyniosła 995 tys. ton[iii], tj. 18% całkowitej masy wprowadzonych opakowań, z czego około 68% (677 tys. ton)[iv] trafiło do gospodarstw domowych w formie opakowań jednostkowych. Opakowanie z tworzyw sztucznych wykorzystywane przez branżę kosmetyczną to około 70 tys. ton, z czego do konsumenta trafia w przybliżeniu 50 tys. ton.

Kiedy opakowanie staje się problemem

Z perspektywy środowiska problem powstaje wtedy, gdy dany produkt czy opakowanie plastikowe staje się odpadem i to trudnym do zagospodarowania. Fundacja Ellen MacArthur ocenia, że w wyniku nieefektywnego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych aż 95% ich wartości jest tracone w gospodarce[v].

Racjonalnemu podejściu do plastiku, nastawionemu na odpowiednie korzystanie z tego surowca zamiast całkowitej rezygnacji, sprzyja podejście konsumentów. W ankiecie TestMeToo, prawie ¾ użytkowników kosmetyków zgadza się z twierdzeniem, że nie da się go całkiem wycofać, a należy przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Co ważne, cena przestaje być barierą – polski konsument, który nadal pozostaje wrażliwy na cenę, wskazał na ekologiczne aspekty kosmetyku i jego opakowania jako kryterium ważniejsze niż cena. Pokazuje to, że konsument staje się coraz ważniejszym motorem zmian w branży kosmetycznej, dlatego tak ważne staje się wspieranie go w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych. Dzieje się to nie tylko poprzez edukację, ale też dostarczanie produktów i opakowań, które zamiast stać się odpadem, będą mogły zostać ponownie wykorzystane jako surowiec.

Opakowania w 100% nadające się do recyklingu

L’Oréal od 2007 r. stale poprawia wpływ swoich opakowań na środowisko. Firma wdraża liczne rozwiązania, które pomagają zmniejszyć wagę i rozmiar opakowań oraz promuje systemy wielokrotnego ładowania lub ponownego napełniania. Ponadto zastępuje niektóre tworzywa mniej oddziałującymi materiałami poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu po zużyciu i stosowanie materiałów odnawialnych, takich jak tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego.

Ważnym filarem polityki optymalizacji opakowań grupy L’Oréal jest szanowanie zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta. 100% materiałów opakowaniowych, które są w bezpośrednim kontakcie z formułą produktu, jest zgodnych z normami jakości spożywczej. Ponadto 100% PVC zostało wyeliminowane ze wszystkich opakowań produktów. Konsekwentnie realizując dotychczasowe cele zrównoważonego rozwoju, Grupa L’Oréal zobowiązała się, że do 2025 r. 100% opakowań będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

„O krok dalej” – pierwsze opakowania kosmetyczne na bazie papieru

W ramach partnerstwa na rzecz odpowiedzialnych innowacji, L’Oréal wspólnie z globalną firmą pakującą Albéa opracował pierwszą tubkę kosmetyczną na bazie kartonu, w której tworzywo sztuczne jest w większości zastępowane biologicznym i certyfikowanym materiałem podobnym do papieru. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane jako alternatywa dla niektórych rodzajów opakowań kosmetycznych, a jego wejście na rynek zaplanowano na 2020 r. Firma rozpoczęła też prace nad projektem pierwszej butelki na bazie papieru we współpracy z PaBoCO – Paper Bottle Company. L’Oréal planuje wprowadzić pierwsze kosmetyki w papierowych butelkach w 2021 r.

Nie tylko opakowania

Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, przy tworzeniu opakowań Grupa L’Oréal uwzględnia nie tylko sam proces ich wytwarzania. Dzięki globalnemu procesowi ekoprojektowania produktów, pod uwagę brany jest cały cykl życia opakowania: począwszy od sposobu projektowania tworzyw sztucznych, wykorzystanie zrównoważonych surowców, po opakowanie produktów gotowych, a także opakowania używane podczas transportu. W 2015 roku, L’Oréal rozszerzył ten proces o materiały reklamowe w punktach sprzedaży (POS). Już teraz 98% nietrwałych materiałów POS, które wykorzystuje HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie jest w pełni wykonanych z tektury, a 94% materiałów POS jest składanych. Ponadto udało się także ograniczyć użycie laminowania do 2%.

Branża kosmetyczna w Polsce na drodze do opakowaniowej rewolucji

Przemysł kosmetyczny w Polsce dąży do zamknięcia obiegu tworzyw w gospodarce, tak aby jako odpady nie trafiały do środowiska, a były wykorzystywane jako surowiec. W tym celu branża aktywnie wspiera Strategię Plastikową, której celem nie jest całkowita rezygnacja z plastiku, ale bardziej zrównoważona i odpowiedzialna gospodarka tym materiałem. Już teraz wielu producentów obecnych na polskim rynku, wprowadza działania w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań. 63% ankietowanych firm kosmetycznych bierze albo zaczyna brać pod uwagę wpływ na środowisko podczas ich projektowania lub zamawiania u dostawców. 71% badanych firm zadeklarowało, że firma przyjęła lub planuje w przyszłości dobrowolne zobowiązania lub samoregulacje odnośnie opakowań[vi].

Te firmy, które są na początku drogi do opakowaniowej rewolucji, mogą czerpać z doświadczeń i rozwiązań już stosowanych przez innych producentów. Służą temu wspólne inicjatywy i partnerstwa, które mają na celu opracowywanie rozwiązań dla zrównoważonych opakowań, takie jak SPICE (The Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics). Zapoczątkowana przez Grupę L’Oréal i firmę konsultingową Quantis, zrzesza ona obecnie kilkanaście firm i organizacji z branży kosmetycznej, które wspólnie wypracowują i publikują dane i rozwiązania.

Niezależnie od tego, kto jest na początku drogi w kierunku bardziej zrównoważonych opakowań, a kto jej liderem, najważniejsza jest dokonująca się zmiana po stronie wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowań, włączając w to konsumenta. Wspierając użytkowników kosmetyków w zrównoważonych wyborach możemy szybciej zamknąć obieg tworzyw sztucznych w gospodarce, przechodząc od „ery plastiku” do „ery zrównoważonych surowców wtórnych”.

 

[i] Kosmetyk 4.0 i jego opakowanie. Oczami konsumenta, TestMeToo, 2019

[ii] Fundacja PlasticsEurope Polska, Raport roczny 2017

[iii] Sprawozdania Urzędów Marszałkowskich

[iv] Oszacowanie własne Deloitte Advisory, na podstawie danych REKOPOL i Packflow

[v] Strategia plastikowa i kosmetyki, Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

[vi] Strategia plastikowa i kosmetyki, Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego

Originally posted 2019-11-03 16:08:50.

kraj pochodzenia

W marketach 61% warzyw i owoców ma błędnie podany kraj pochodzenia

200 % normy, czyli 110 tysięcy drzew dla Nadleśnictwa Lipusz