termometr do kompostu – victory’s garden

Opis produktu

Termometr do kompostu jest niezwykle przydatnym akcesorium, dzięki któremu będzie można zweryfikować i ocenić czy kompost rozkłada się w odpowiedni sposób. Dzięki pomiarowi temperatury można wywnioskować czy należy wykonywać zabiegi podlewania kompostu, obracania, dorzucania oraz kiedy kompost będzie gotowy do użycia. Do optymalnego procesu kompostowania niezbędne są prawidłowe warunki: ciepło, powietrze i wilgoć, w przeciwnym razie nastąpi proces gnicia, w wyniku którego powstają nieprzyjemne zapachy i substancje szkodliwe dla zdrowia. Jak używać termometru do kompostu? Sondę termometru należy włożyć w środek pryzmy kompostowej na głębokość ok. połowy jej wysokości. Pomiar temperatury należy przeprowadzać przez ok. 60 sekund. Aby pomiar był najbardziej miarodajny zaleca się wykonanie dodatkowych pomiarów w różnych miejscach pryzmy, na różnych głębokościach aby zrównoważyć temperaturę rozkładu kompostowanego materiału. Pomiar należy przeprowadzać regularnie co 3-4 dni i kontrolować procesy zachodzące w kompostowniku. Zalecane temperatury do prawidłowego kompostowania Temp. 25 do 40oC (CIEPŁO) – W tym zakresie temperatur mikroorganizmy zaczynają rozkładać resztki i odpady organiczne. Na tym etapie zaleca się dalej dorzucać materiał do kompostownika i przerzucać go co 3-4 dni. Zaleca się uważnie obserwować kompostownik i pilnować aby był stale wilgotny, ale nie mokry.  Temp. 40 do 65oC (IDEALNIE) – W tym zakresie temperatur kompost dojrzewa idealnie, przerabia się w odpowiednich warunkach i zamienia się w użyteczny humus. Grzyby, mikroorganizmy i pożyteczne bakterie pracują w przyspieszonym tempie, aby rozłożyć resztki na bogaty kompost. Należy stale doglądać kompostu i utrzymywać stałą wilgotność oraz obracać go co 3-4 dni. Temp. 65 do 80oC (GORĄCO) – Jeśli temperatura kompostu wzrośnie powyżej 65oC niesie za sobą ryzyko, że pożyteczne mikroorganizmy zaczną zamierać. Gdy termometr wskaże ten zakres temperatur kompost należy obficie podlać wodą i obrócić, aby obniżyć temperaturę wracając do zakresu 45-65oC. Napowietrzanie stosu poprzez jego obracanie skutecznie obniża temperaturę. Kompost zaleca się obracać co 3-4 dni i stale pilnować aby pryzma była wilgotna, ale nie mokra. Gotowy kompost ma ciemną, czarna barwę i ziemisty zapach, a odpadki powinny być dobrze rozłożone.