zmiany klimatyczne

Random entry RSS

  • zmiany klimatyczne

    Opublikowano w:

    Zmiany klimatu – jak wpłyną na turystykę?

    Coraz częstsze występowanie zmian klimatycznych objawiających się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, problemami z nadmiarem lub brakiem wody, pożarami, przemieszczaniem się gatunków roślin i zwierząt w coraz większym stopniu ma również istotny wpływ dla turystyki. Zobaczmy jak za niedługo może wyglądać przyszłe podróżowanie? Atrakcje turystyczne, które reprezentują wyjątkowe walory przyrodnicze lub kulturowe mogą już niedługo zmienić się […]

    Czytaj więcej