konopne

Random entry RSS

  • jak zbieramy zioła

    Opublikowano w:

    Zbieranie ziół – jakie części roślin zbieramy

    Aby zbierający zioła lekarskie mógł należycie wywiązać się z zadania, dobrze rozumiał, co z każdej rośliny zbierać należy, czyli mógł się ściśle zastosować do wymagań rynku i ustrzegł się od zawodów, często kosztownych, musi dokładnie obeznać się z częściami (organami) roślin, które w towaroznawstwie aptekarskiem (farmakognozji) i botanice noszą specjalne nazwy. Do ważniejszych części roślin, […]

    Czytaj więcej