żyzność gleby

Random entry RSS

  • żyzność gleby

    Opublikowano w:

    Jak zwiększyć żyzność gleby?

    Stan ziemi w Polsce systematycznie ulega pogorszeniu. Problem dotyczy zarówno terenów upraw rolniczych, jak i przydomowych ogrodów i działek. Przyczyny systematycznego pogarszania się stanu ziemi Żyzność gleb spada m.in. przez stałe uprawianie tych samych roślin na tym samym miejscu. Przyczyną osłabienia właściwości biologicznych, chemicznych i fizycznych gleb jest brak nawożenia organicznego oraz nadmierne stosowanie środków […]

    Czytaj więcej