prawo łowieckie

Random entry RSS

  • Opublikowano w:

    MŚ: polowania w rezerwatach są dopuszczalne

    Ministerstwo Środowiska informuje, że polowania i odstrzały redukcyjne to dwa odrębne rodzaje działań. Dopuszczenie w planie ochrony możliwości prowadzenia na obszarze rezerwatu przyrody Las Warmiński odstrzałów redukcyjnych nie oznacza możliwości prowadzenia na tym obszarze polowań. Zalecenie Ministerstwa Środowiska dotyczące wprowadzenia zmian, polegających na dopuszczeniu możliwości ograniczonego odstrzału jeleniowatych, ma charakter fakultatywny. Odstrzał, może być podjęty […]

    Czytaj więcej